អត្ថប្រយោជន៍

 • ប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតក្នុងការរស់នៅក្នុងពិភពលោកនិងជាសមាជិកនៃប្រទេស G-7
 • ចក្រភពអង់គ្លេសមានភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ សង្គម និង​មានជាតិសាសន៍ជាច្រើនរស់នៅទីនេះ ដោយប្រទេសនេះតំណាងដោយសហគមន៍វប្បធម៌និងជាតិសាសន៍ដ៏ធំ
 • ការអប់រំកម្រិតខ្ពស់ជាមួយបណ្តាញទូលំទូលាយនៃសាលារៀនរដ្ឋ សាលាឯកជន សាកលវិទ្យាល័យនិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាជាង១៥០​
 • មានសេវាថែទាំសុខភាពមិនគិតថ្លៃល្អជាងគេបំផុតលើពិភពលោក
 • ជាផ្លូវនិងឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប
 • ទីក្រុងឡុងដ៍គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមិនអាចប្រកួតប្រជែងបាន
 • លិខិតឆ្លងដែនអង់គ្លេស គឺផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងអាចធ្វើដំណើរចល័តបានយ៉ាងងាយស្រួល

ការវិនិយោគ

អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវធ្វើការវិនិយោគ ១០០% នៃចំនួនដើមទុនដែលតម្រូវទៅក្នុង សញ្ញាបណ្ណរដ្ឋាភិបាល របស់ចក្រភពអង់គ្លេស ឫទៅក្នុងការបោះភាគហ៊ុន (មូលបត្រ) ឫការវិនិយោគលក្ខណ:កម្ចី ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីខាងផ្នែកជួញដូរនៅចក្រភពអង់គ្លេសផ្ទាល់

តម្រូវការនៃដាក់ពាក្យទូទៅ

ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានទិដ្ឋាការចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយះ Tier 1 (Investor) Visa​ អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ 2.000.000 ផោនហើយត្រូវតែបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវដូចខាងក្រោមៈ

 • បើកគណនីធនាគារនៅប្រទេសអង់គ្លេសឬគណនីវិនិយោគ
 • មានមូលនិធិវិនិយោគដែលត្រូវធ្វើនៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសអង់គ្លេសរយៈពេល 3 ខែមុនពេលដាក់ពាក្យ
 • អាចបង្ហាញថាលុយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំឬប្តីឬប្រពន្ធឬដៃគូអាជីវកម្ម
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវយកប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើជាផ្ទះបង្គលរបស់ខ្លួនហើយត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ 50% នៃពេលវេលារបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីរក្សាទិដ្ឋាការ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ ឆ្នាំ
 • មិនធ្លាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
 • អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវផ្តល់លទ្ធផលតេស្តរកមេរោគ
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចវិនិយោគចំនួនច្រើនជាងចំនួនវិនិយោគតម្រូវដើម្បីអាចធ្វើឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំ Indefinite Leave to Remain (សិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ ) នេះបានកាន់តែឆាប់រហ័ស

ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យស្នើរសុំ

 

 • ពាក្យសុំទិដ្ឋាការត្រូវតែដាក់ជូនស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសឬស្ថានកុងស៊ុលនៅជិតបំផុតដែលអ្នកស្នើសុំកំពុងរស់នៅ
 • នៅពេលទទួលបានជោគជ័យទិដ្ឋាការ 3 ឆ្នាំដំបូងនឹងត្រូវចេញជូន
 • ទិដ្ឋាការអាចត្រូវបានពន្យារពេលបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំដោយអ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវនៅរក្សាការវិនិយោគ
 • អាចធ្វើការដាក់ពាក្យយកសិទ្ធិរស់នៅពេលលេញ (Indefinite Leave to Remain or ILR) បន្ទាប់ពីបានបំពេញតាមតម្រូវការលក្ខខណ្ឌ ដោយយោងទៅតាមចំនួនវិនិយោគដូចខាងក្រោម៖
  • ការវិនិយោគចំនួន ២.០០០.០០០ ផោន នឹងអាចទទួលបានសិទ្ធ ILR នៅ ៥ ឆ្នាំក្រោយ
  • ការវិនិយោគចំនួន ៥.០០០.០០០ ផោន នឹងអាចទទួលបានសិទ្ធ ILR នៅ ៣ ឆ្នាំក្រោយ
  • ការវិនិយោគចំនួន ១០.០០០.០០០ ផោន នឹងអាចទទួលបានសិទ្ធ ILR នៅ ២ ឆ្នាំក្រោយ

សិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ (Permanent Residency)

 • សម្រាប់ជនជាតិបរទេសត្រូវធ្វើការដាក់ពាក្យយក (Indefinite Leave to Remain or ILR) ដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ របស់ ចក្រភពអង់គ្លេស
 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ ១០ខែ ក្នុងមួយឆ្នាំ នៅអង់គ្លេស
 • អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស និងជីវភាពរស់នៅ នៅអង់គ្លេស
 • អ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍មានសេរីភាពក្នុងការរស់នៅ និងធ្វើការនៅអង់គ្លេសដោយគ្មានដែនកំណត់។

ការទទួលបានសញ្ជាតិ

 • បន្ទាប់ពីអ្នកកាន់សិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍អស់រយ:ពេលយ៉ាងតិច ១២ខែ អ្នកមានសិទ្ធស្នើរសុំសញ្ជាតិ

FAQ

អ្វីទៅជាកម្មវិធីទិដ្ឋាការវិនិយោគិន UK Tier 1?

ទិដ្ឋាការ UK Tier 1 (វិនិយោគិន) គឺជាកម្មវិធីវិនិយោគដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅ។ កម្មវិធីនេះជួយ អ្នកវិនិយោគក្រៅស្រុកដែលមិនមែនជាសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប និងមានទ្រព្យធនខ្ពស់ ដែលនឹងធ្វើការវិនិយោគផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ នៅចក្រភពអង់គ្លេស ដើម្បីអាចរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស។

តើអ្នកណាមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ UK Tier 1 (វិនិយោគិន)?

វិនិយោគិនត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការដូចតទៅ៖

 • ជាមនុស្សពេញវ័យ (អាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ)
 • យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានទឹកប្រាក់ 2,000,000 ផោនសម្រាប់វិនិយោគនៅចក្រភពអង់គ្លេស
 • បង្ហាញថាលុយជារបស់វិនិយោគិនវិនិយោគិន ទាំងប្តីរឺប្រពន្ធដែលមិនទាន់រៀបការ ឬ ដៃគូ ភេទដូចគ្នា
 • បង្ហាញថាប្រាក់ដែលប្រើសម្រាប់ការវិនិយោគទទួលបានដោយស្របច្បាប់
 • បានបើកគណនីធនាគារចក្រភពអង់គ្លេស
 • បង្ហាញថាប្រាក់ដែលប្រើសម្រាប់ការវិនិយោគត្រូវបានកាន់កាប់ដោយវិនិយោគិនយ៉ាងតិច 2 ឆ្នាំ
 • បង្ហាញថាប្រាក់ដែលប្រើសម្រាប់ការវិនិយោគត្រូវបានកាន់កាប់នៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែល មានបទប្បញ្ញត្តិ
 • បង្ហាញថាទឹកប្រាក់អាចចាយបាន នៅអង់គ្លេស។
តើទិដ្ឋាការនេះ មានសុពលភាពរយ:ពេលប៉ុន្មាន?

ទិដ្ឋាការ UK Tier 1 (វិនិយោគិន) មានសុពលភាពរយៈពេល 3 ឆ្នាំ 4 ខែហើយអាចបន្តរយៈពេល 2 ឆ្នាំទៀត។ បន្ទាប់ពីស្នាក់នៅរយៈពេល 5 ឆ្នាំវិនិយោគិនមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍។

តើមានតម្រូវការស្នាក់នៅសម្រាប់កម្មវិធីនេះដែរទេ?

បាន វិនិយោគិនតម្រូវអោយស្នាក់នៅយ៉ាងតិច 180 ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ នៅអង់គ្លេស។

តើមានតម្រូវការអ្វីខ្លះ ដើម្បីបន្ត ទិដ្ឋាការនេះ?

ដើម្បីបន្ត ទិដ្ឋាការនេះ បន្ទាប់ពីរយៈពេល 3 ឆ្នាំ 4 ខែ ដំបូង​ វិនិយោគិនត្រូវបន្តរក្សាការវិនិយោគដំបូង រួមទាំងលក្ខខណ្ឌវិនិយោគទាំងអស់។

តើអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការនេះអាចធ្វើការឬសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសបានទេ?

ត្រូវហើយ វិនិយោគិនមានសេរីភាពក្នុងការរស់នៅធ្វើការនិងសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសទោះយ៉ាងណា វិនិយោគិនមិនអាចធ្វើការជាអ្នកអាជីពកីឡា គ្រូបង្វឹកកីឡាឬគ្រូពេទ្យធ្មេញ (លើកលែងតែតម្រូវការជាក់លាក់ ត្រូវបានបំពេញ) ។

តើអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការនេះអាចធ្វើការដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានទេ?

មិនបានទេ អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចរស់នៅនិងធ្វើការនៅចក្រភពអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ។

តើប្តីឬប្រពន្ធរបស់វិនិយោគិននិងកូនមិនទាន់គ្រប់អាយុអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីទិដ្ឋាការនេះដែរឬទេ?

ត្រូវហើយប្តីឬប្រពន្ធ (ឬដៃគូជីវិត) និងកុមារដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ (រួមទាំងកូនចិញ្ចឹម) ដែលពឹងផ្អែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃវិនិយោគិនអាចត្រូវបានរាប់បញ្ចូលបាន។

តើចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគអប្បបរមាមានចំនួនប៉ុន្មាន?

តម្រូវការផ្នែកច្បាប់អប្បបរមាគឺការវិនិយោគចំនួន 2,០០០,០០០ ផោនក្នុងការវិនិយោគដែលមាន លក្ខណៈ សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស រហូតដល់ពេលទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍។ វិនិយោគិនត្រូវ បង្ហាញថាទឹកប្រាក់វិនិយោគនោះ ស្ថិតនៅក្រោមកម្មសិទ្ធិ យ៉ាងហោចណាស់ 2 ឆ្នាំ។

តើមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះក្នុងការបង្កើនចំនួនវិនិយោគ?
 • វិនិយោគិនមានជំរើសក្នុងការវិនិយោគអប្បបរមា 5,០០០,០០០ ផោនឬ 1,០០០,០០០ ដែលផ្តល់សិទ្ធិឱ្យវិនិយោគិនដាក់ពាក្យសុំស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងរយៈពេលខ្លី។
 • ការវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ 5,០០០,០០០ ផោនមានន័យថាវិនិយោគិនមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យ សុំស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បន្ទាប់ពីស្នាក់នៅ ចក្រភពអង់គ្លេសរយៈពេល 3 ឆ្នាំ។
 • ការវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ 1,០០០,០០០ ផោនមានន័យថាវិនិយោគិនមានសិទ្ធិ ដាក់ពាក្យសុំស្នាក់នៅ ជាអចិន្ត្រៃយ៍បន្ទាប់ពីស្នាក់នៅចក្រភពអង់គ្លេសរយៈពេល 2 ឆ្នាំ។
តើការវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់ កម្មវិធី UK Tier 1 គឺជាអ្វី?

មូលនិធិវិនិយោគត្រូវតែវិនិយោគនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដោយវិធីនៃការវិនិយោគភាគហ៊ុនឬ ប្រាក់កម្ចីទៅ ក្នុងក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីសកម្មនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រៅពីក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមក្នុងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ។

តើវិនិយោគិនអាចធ្វើការវិនិយោគផ្សេងទៀតនៅចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីការវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ?

ត្រូវហើយអ្នកដាក់ពាក្យសុំមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការវិនិយោគបន្ថែមឬការទិញផ្សេងទៀតដូចជា អចលនទ្រព្យ។

តើអ្នកដាក់ពាក្យអាចលក់ការវិនិយោគបានទេ?

អ្នកដាក់ពាក្យសុំតែងតែមានសេរីភាពក្នុងការដករាល់ការវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅក្នុងចក្រភព អង់គ្លេសខណៈពេលដែលកាន់ទិដ្ឋាការនេះ ប៉ុន្តែអ្នកដាក់ពាក្យសុំនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកនឹង បាត់បង់សិទ្ធិរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសព្រោះការវិនិយោគមិនត្រូវបានរក្សាទុកតទៅទៀតទេ។
នៅពេលដែលវិនិយោគិនបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្រ្តៃយ៍ ការវិនិយោគអាចត្រូវបានលក់ដោយសេរី។

តើអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការ UK Tier 1 (Investor) នៅចក្រភពអង់គ្លេសអាចដាក់ពាក្យ សុំសញ្ជាតិនៅពេលណា?

អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការ UK Tier 1 (Investor) នឹងមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិអង់គ្លេស បន្ទាប់ពីបានរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសយ៉ាងតិច ៥ ឆ្នាំហើយបានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍យ៉ាងតិច 1 ឆ្នាំ ដោយ ផ្អែកលើភាសានិងតម្រូវការផ្សេងទៀត។

តើចក្រភពអង់គ្លេសអនុញ្ញាតឱ្យមានសញ្ជាតិពីរដែរឬទេ?

ត្រូវហើយ មិនមានការរឹតត្បិតលើសញ្ជាតិពីរ (ឬច្រើន) ទេ។

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។