អត្ថប្រយោជន៍

 • ទិដ្ឋាការចូលច្រើនដងដែលមានរយៈពេល 5 ឆ្នាំនិងអាចពន្យារបានមួយឆ្នាំ
 • ការត្រួតពិនិត្យអន្តោប្រវេសន៍និងលិខិតឆ្លងដែនយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ការមកដល់និងការចាកចេញពីប្រទេសថៃ
 • ជូនទៅមកដោយមិនគិតថ្លៃពីព្រលានយន្តហោះដោយរថយន្តទំនើបចំនួន
  ២៤ដងក្នុង១ឆ្នាំ
 • អាចសម្រាកនៅបន្ទប់រង់ចាំផ្តាច់មុខ ទាំងពេលធ្វើដំណើរចេញ និងចូលប្រទេស
 • សេវាកម្មពិសេសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីរដ្ឋាភិបាលដូចជា៖
  • ការប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម
  • សេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍
  • ការជួយរៀបចំដំណើរការធ្វើ ការអនុញ្ញាតការងារ និងប័ណ្ណបើកបរ
 • ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសចំពោះដៃគូដែលបានជ្រើសរើសដូចជាហាងទំនិញសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋាននិងផ្សារទំនើប

តម្រូវការនៃដាក់ពាក្យស្នើសុំ

 • តម្លៃចូលជាសមាជិក (រួមបញ្ចូលពន្ធអាករ): 500,000បាត (ប្រមានជាង 15,625 ដុល្លារអាមេរិក)
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវមានអាយុចាប់ពី 20 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវមិនមានសញ្ជាតិថែ
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំមិនត្រូវមានប្រវត្តឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួញក្ស័យធនឡើយ

ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំ

 • គិតចាប់ពីពេលដាក់ឯកសារ រហូតដល់ពេលក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិ ដំណើរការទាំងស្រុងមាន រយ:ពេលប្រហែល ១៤ ថ្ងៃ។