អត្ថប្រយោជន៍

 • ជាប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុប
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចរស់នៅ ធ្វើដំណើរ ធ្វើការ និងសិក្សានៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប
 • ស្វាមី/ភរិយា និងកូនៗក្នុងបន្ទុកដែលមានអាយុដល់ ២៨ឆ្នាំ ហើយនៅរៀនពេញម៉ោងក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក៏អាចដាក់ចូលក្នុងពាក្យសុំបានដែរ
 • ឳពុកម្តាយក្នុងបន្ទុកអាចដាក់ចូលក្នុងពាក្យស្នើសុំបាន
 • បរិយាកាសរស់នៅមានសុវត្ថិភាព ទីតាំងមានភាពស្រស់ស្អាត រួមជាមួយនឹងគុណភាពជីវិតរស់នៅដ៏ល្អ
 • អនុញ្ញាតឲ្យមានសញ្ជាតិពីរ
 • សញ្ជាតិនេះអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការទៅច្រើនជាង ១៧០ប្រទេស រួមមានតំបន់អឺរ៉ុប កាណាដា ហុងកុង សិង្ហបុរី ញូវហ្សេឡែន ជាដើម
 • ការចំណាយក្នុងការរស់នៅគឺសមរម្យ
 • សង្គមដែលមានជំនាញ ការអប់រំល្អ និងប្រើប្រាស់ច្រើនភាសា
 • ទទួលបានប្រព័ន្ធអប់រំ និងថែទាំសុខភាពសាធារណដែលមានគុណភាពដោយមិនគិតថ្លៃ

ជម្រើសវិនិយោគ

 • ការវិនិយោគយ៉ាងតិច ២លានអឺរ៉ូ ទៅក្នុងអចលនទ្រព្យបែបលំនៅដ្ឋានតែមួយ ហើយប្រើប្រាស់ជាលំនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ និង
 • ការផ្តល់ជាអំណោយនូវទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច ៧៥,០០០អឺរ៉ូ ទៅកាន់ Research and Innovation Foundation និង Cyprus Land Development Corporation*
 • តម្រូវការនៃការវិនិយោគ ២លានអឺរ៉ូសម្រាប់កម្មវិធីចាស់ នឹងត្រូវបានតំឡើងដល់២.៥លានអឺរ៉ូ*
 • ការវិនិយោគយ៉ាងតិច ២លានអឺរ៉ូ ទៅក្នុងអចលនទ្រព្យបែបលំនៅដ្ឋានច្រើនកន្លែង ដែលក្នុងនោះរួមមានអចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃអប្បបរមា ៥០០,០០០ អឺរ៉ូ ទុកជាលំនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរ
 • ការវិនិយោគយ៉ាងតិច ២លានអឺរ៉ូ ទៅក្នុងអចលនទ្រព្យបែបពាណិជ្ជកម្ម ឬចំរុះ បូករួមនឹងអចលនទ្រព្យមួយទៀតដែលមានតម្លៃជាអប្បបរមា ៥០០,០០០ អឺរ៉ូ ទុកជាលំនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍
 • ឳពុកម្តាយក្នុងបន្ទុកត្រូវកាន់កាប់អចលនទ្រព្យមួយ ដែលមានតម្លៃជាអប្បបរមា ៥០០,០០០ អឺរ៉ូ ទុកជាលំនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ ឫកាន់កាប់លំនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍មួយភាគហ៊ុន ក្នុងតម្លៃជាអប្បបរមា ៥០០,០០០ អឺរ៉ូ
 • អចលនទ្រព្យដែលវិនិយោគទាំងនោះ អាចដាក់ជួលបានដើម្បីផ្តល់ជាចំណូលដល់វិនិយោគិន។

លក្ខខណ្ឌ

 • មិនមានតម្រូវការភាសា ការអប់រំ ឫអាយុឡើយ
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវបង្ហាញកំណត់ត្រាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋ
 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវអាយុ១៨ឆ្នាំ
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងសមាជិកគ្រួសារដែលពេញវ័យត្រូវមានទិដ្ឋាការ Schengen ដែលមាន
 • សុពលភាព
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងតិច ២លានអឺរ៉ូក្នុងប្រទេសសាយព្រឺស
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវធ្វើការទិញ និងរក្សាទុកនូវអចលនទ្រព្យបែបលំនៅដ្ឋាននៅប្រទេសសាយព្រឺសក្នុងតម្លៃយ៉ាងតិច ៥០០,០០០អឺរ៉ូ ទុកជាលំនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីរក្សាបាននូវសញ្ជាតិ

*មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

ដំណើរការ

 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំចម្បងត្រូវធ្វើដំណើរទៅសាយព្រឺសយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបានម្តង ដើម្បីធ្វើសម្បថចូលសញ្ជាតិ
 • នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំបានទទួលសញ្ជាតិរួចរាល់ សាច់ញាតិនៅក្នុងបន្ទុករួមមាន (ស្វាមី/ភរិយា កូនៗដែលមានអាយុដល់ ២៨ឆ្នាំ និងឳពុកម្តាយក្នុងបន្ទុក) ក៏អាចដាក់ពាក្យយកសញ្ជាតិបានដែរ
 • ដើម្បីរក្សាសញ្ជាតិនេះ អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែ៖
  • រក្សាទុកអចលនទ្រព្យដែលបានវិនិយោគ ក្នុងរយ:ពេលជាអប្បបរមា ៥ឆ្នាំ*
  • រក្សាទុកនូវលំនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលមានតម្លៃជាអប្បបរមា ៥០០,០០០ អឺរ៉ូ (+VAT)
  • អចលនទ្រព្យដែលវិនិយោគអាចដាក់លក់បានបន្ទាប់ពីរយ:ពេល ៥ឆ្នាំ*

FAQ

តើកម្មវិធីវិនិយោគនៅប្រទេស សាយព្រឺស គឺជាអ្វី?
 • កម្មវិធីវិនិយោគនៅ ប្រទេស សាយព្រឺស (“CIP”) ផ្តល់ជូនដល់វិនិយោគិន និងក្រុមគ្រួសារ ដែលមានគ្រប់ លក្ខណ:សម្បត្តិ ដើម្បីមានឳកាសទទួលបានសញ្ជាតិ និងលិខិតឆ្លងដែន ស្របច្បាប់់ និង ពេញសិទ្ធិ តាមរយ: ការវិនិយោគ និង បរិច្ចាគទឹកប្រាក់ ដែលស្របលក្ខខណ្ឌ ទៅក្នុង ប្រទេស សាយព្រឺស។

  តម្រូវការវិនិយោគ មានដូចខាងក្រោម៖

  • ការបរិច្ចាគ ទៅ ប្រទេស សាយព្រឺស
  • ការបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ ចំនួន EUR 75,000 ទៅក្នុង មូលនិធិស្រាវជ្រាវ និងឆ្នៃប្រឌិត រួមជាមួយ
  • ការបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ ចំនួន EUR 75,000 ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទឹកដី សាយព្រឺស
  • ការវិនិយោគ(អាចជ្រើសរើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសខាងក្រោមហើយទឹកប្រាក់វិនិយោគ មិនទាន់បូកបញ្ចូល VAT
   1. អចលនទ្រព្យ
    1. ការវិនិយោគទឹកប្រាក់ EUR 2,000,000 ដើម្បីទិញ ឫ សាងសង់ អចលនទ្រព្យ ដោយ ត្រូវរក្សាទុកជាអប្បបរមា រយ:ពេល 5 ឆ្នាំ
    2. ការវិនិយោគទឹកប្រាក់ EUR 2,500,000 ដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យ ដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ សម្រាប់កម្មវិធី CIP រួចហើយ ហើយត្រូវរក្សាទុកជាអប្បបរមា រយ:ពេល 5 ឆ្នាំ។
   2. និងបង្កើត និង ចូលរួមចំណែក ជាមួយក្រុមហ៊ុន និងអាជីវកម្ម នៅ ប្រទេស សាយព្រឺស
    1. ការវិនិយោគទឹកប្រាក់ EUR 2,000,000 សម្រាប់ការទិញ ឫ ការចូលរួមចំណែកក្នុងក្រុមហ៊ុន ឫអាជីវកម្ម ដែល បង្កើត និងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅប្រទេស សាយព្រឺស។ ការបង្ហាញខ្លួនគឺតម្រូវអោយមាន និងទាមទារអោយ មានបុគ្គលិកជនជាតិ សាយព្រឺសចំនួន 5 នាក់។
   3. ការវិនិយោគទៅក្នុង មូលនិធិវិនិយោគលក្ខណ:ពិសេស ឫ ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
    1. ការវិនិយោគទឹកប្រាក់ EUR 2,000,000 សម្រាប់ការទិញ AIF ឫ ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃអង្គភាព ឫ សហគ្រាស នៅប្រទេស សាយព្រឺស ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណដោយ គណ:កម្មការមូលបត្រ នៃប្រទេស សាយព្រឺស។
   4. ជម្រើសវិនិយោគបូកបញ្ចូលគ្នា
    1. ការវិនិយោគទឹកប្រាក់ EUR 2,000,000 ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវជម្រើសវិនិយោគ

  លក្ខខណ្ឌ

  • មិនថាលក្ខខណ្ឌវិនិយោគមួយណាដែលបានជ្រើសរើស ត្រូវចាំបាច់អោយមានការទិញ និងកាន់កាប់ពេញ មួយជីវិត នូវអចលនទ្រព្យជាអចិន្ត្រៃយ៍ណាមួយ ដែលមានតម្លៃ យ៉ាងតិច EUR 500,000+VAT
  • មិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋ្ឋ
  • កាន់ទិដ្ឋាការ Schengen ដែលមានសុពលភាព
  • មិនធ្លាប់ត្រូវបានបដិសេធ ពីកម្មវិធីសុំសញ្ជាតិណាមួយ ឫក៏ជាបុគ្គលដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី ដែលត្រូវ បានគេបង្កក ទ្រព្យសម្បត្តិ នៅ អឺរ៉ុប ដោយសារមូលហេតុដាក់ទណ្ឌកម្ម។

  ដំណើរការឯកសារ ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:សម្បត្តិ​ និងថ្លៃសេវារដ្ឋាភិបាល គឺត្រូវបូកបន្ថែម ហើយមិនទាន់បូក បញ្ចូលជាមួយចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគខាងលើនោះទេ។​ សូមប្រើប្រាស់តារាងតម្លៃសេវាចុងក្រោយបំផុត សម្រាប់ការបញ្ជាក់ពីតម្លៃដែលបានរៀបចំ យោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែង។

តើអ្នកណាខ្លះដែលមានលក្ខណ:សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការយកសញ្ជាតិនេះ?

ដើម្បីមានលក្ខណ:គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សញ្ជាតិនេះ អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល ត្រូវមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ មាន អត្តចរិកល្អ មិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋ និងអាចធ្វើការបរិច្ចាគ និងវិនិយោគទឹកប្រាក់ទៅក្នុងជម្រើសវិនិយោគ ដែល មានការទទួលស្គាល់។

បុគ្គលដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយដាក់ពាក្យស្នើសុំ ក្រោមកម្មវិធីយកសញ្ជាតិនេះ បានទៀតទេ ហើយក៏មិនអាចដាក់បុគ្គលដូចខាងក្រោម៖

 • បុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យនយោបាយ ហើយបាននឹងកំពុងកាន់កាប់មុខតំណែងនយោបាយណាមួយ និងកាន់កាប់មុខតំណែងនយោបាយណាមួយ អំឡុងពេល 5 ឆ្នាំចុងក្រោយ។
 • មានពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ ដែលមិនទាន់ត្រូវចាប់ខ្លួន ឫកំពុងស្ថិតក្រោមការជាប់ ចោទបទឧក្រិដ្ឋ និងកំពុងជាជនជាប់ចោទក្នុងករណីឧក្រិដ្ឋដែលមិនទាន់បញ្ចប់ណាមួយ ឫ កំពុង និងស្ថិត នៅក្រោមការស្វែងរកចាប់ខ្លួន ពីខាង EUROPOL និង INTERPOL។
 • ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសអោយជាប់ពន្ធនាគារ ទៅលើបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ ហើយការផ្តន្ទាទោសនោះ មិនមាន បង្ហាញក្នុងលិខិតថ្កោលទោស។
 • ជាប់ទាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នណាមួយ ដែលត្រូវបានរិតត្បិតដោយ សហគមន៍អឺរ៉ុប និង ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម ដោយប្រទេសដែលមិននៅក្នុង សហគមន៍អឺរ៉ុប ឫ ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ នៃ អង្គការសហប្រជាជាតិ។
តើអ្នកណាខ្លះដែលមានលក្ខណ:សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដាក់ជាសមាជិកក្នុងបន្ទុក ទៅក្នុងពាក្យស្នើសុំបាន?
 • ប្តី/ប្រពន្ធ ឫដៃគូ របស់ អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល
 • កូនក្នុងបន្ទុក នៃអ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល ឫ ប្តី/ប្រពន្ធ ដែលមានអាយុត្រឹម 28 ឆ្នាំ ឫក្រោមនេះ
  • ភស្តុតាងបង្ហាញពីការចូលរៀនពេញម៉ោង នៅស្ថាប័នសិក្សាដែលមានការទទួលស្គាល់ណាមួយ សម្រាប់ វិញ្ញាបនប័ត្រ Diploma ថ្នាក់ undergraduate ឫ Master’s Degree សម្រាប់កូនមានអាយុ ចាប់ពី 18 ដល់ 28 ឆ្នាំ។
  • កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់អ្នកមានជំនាញគុណវុឌ្ឍ៍ មិនដាក់បញ្ចូលបានទេ (ឧ. អ្នកជំនាញខាងគណនេយ្យ មេធាវី..)
 • កូនក្នុងបន្ទុក ដែលមានអាយុ យ៉ាងតិច 28 ឆ្នាំ ដែលសព្វថ្ងៃកំពុងរស់នៅជាមួយ និងស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុកទាំង ស្រុង របស់អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល។
 • ឳពុកម្តាយ របស់អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល
  • ត្រូវកាន់កាប់ទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលមានតម្លៃយ៉ាងតិច EUR 500,000+VAT ឫជាការវិនិយោគរួមជាមួយនឹង អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល ទៅក្នុងលំនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នោះ ដោយមានតម្លៃយ៉ាងតិច EUR 1,000,000+VAT ។
តើអ្វីទៅជាសារ:ប្រយោជន៍ នៃការទទួលបានសញ្ជាតិ នៅប្រទេស សាយព្រឺស?

លិខិតឆ្លងដែននៃប្រទេស សាយព្រឺស អនុញ្ញាតអោយធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅជាង 170 ប្រទេស រួមមាន ទូទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុប កាណាដា សិង្ហបុរី ហើយលោកអ្នកអាច​រស់នៅ ធ្វើការ សិក្សា និងធ្វើដំណើរបានគ្រប់ ទីកន្លែង នៅទូទាំង សហគមន៍អឺរ៉ុប។

លោកអ្នកអាចមានសញ្ជាតិពីរបាន។ សម្រាប់សញ្ជាតិនេះ គឺមានសុពលភាពពេញមួយជីវិត ហើយអាចបន្ត ដល់ជំនាន់ក្រោយទៀតបាន។

តើដំណើរការឯកសារ ជាធម្មតាមានរយ:ពេលប៉ុន្មាន?

ដំណើរការឯកសារ គឺប្រហាក់ប្រហែល 12 ខែ។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរ ឫ ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេស សាយព្រឺស ដែលជាផ្នែកនៃដំណើរការដាក់ពាក្យយកសញ្ជាតិ នេះទេ?

ត្រឹមត្រូវ។ អ្នកដាក់ពាក្យតម្រូវអោយធ្វើដំណើរទៅប្រទេស សាយព្រឺស យ៉ាងតិច 2 ដង ដោយលើកទី 1 ដើម្បីធ្វើការដាក់ពាក្យយកសញ្ជាតិ និងធ្វើការងារជីវមាត្រ (biometric) ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅជាមុន និងលើកទី 2 ដើម្បីផ្តល់នូវពត៌មានជីវមាត្រ និងដើម្បីទទួលលិខិតឆ្លងដែន។

អ្នកដាក់ពាក្យមិនតម្រូវអោយស្នាក់នៅប្រទេស សាយព្រឺស មុនពេលទទួលបានសញ្ជាតិឡើយ។

តើខ្ញុំត្រូវបង្ហាញពីប្រភពលុយ សម្រាប់ការវិនិយោគរបស់ខ្ញុំ ដែររឺទេ?

ត្រឹមត្រូវ។ អ្នកដាក់ពាក្យទាំងអស់ តម្រូវអោយបង្ហាញថា ពួកគេមានចំនួនដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ការ ធ្វើវិនិយោគនេះ។ ប្រភេទឯកសារដែលតម្រូវ អាស្រ័យទៅលើប្រភពនៃដើមទុនវិនិយោគនោះ។

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។