សារ:ប្រយោជន៍៖

 • មានលក្ខណ:សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិ
 • កូនដែលមានអាយុក្រោម 30 ឆ្នាំ អាចដាក់បញ្ជូលក្នុងកម្មវិធីបាន
 • ឪពុកម្តាយដែលមានវ័យលើសពី 55 ឆ្នាំ អាចដាក់បញ្ជូលក្នុងកម្មវិធីបាន
 • បងប្អូនបង្កើតរបស់អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល និង ប្តី/ប្រពន្ធដែលមិនទាន់រៀបការ និងគ្មានកូន ក៏អាចដាក់បញ្ជូលក្នុងពាក្យសុំបានដែរ
 • មិនមានតម្រូវឲ្យធ្វើដំណើរទៅហ្គ្រីណាដា ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការឯកសារទេ
 • អាចធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការ ទៅជាង 140 ប្រទេស រួមមាន តំបន់ Schengen ប្រទេសចិន ប្រេស៊ីល រុស្សី អារ៉ាប់រួម ចក្រភពអង់គ្លេស
 • មិនមានតម្រូវការស្នាក់នៅ
 • មិនមានការសម្ភាសន៍
 • មិនតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធប្រាក់ចំណេញពីទូទាំងពិភពលោក
 • មិនមានតម្រូវការភាសាអង់គ្លេស
 • ប្រទេសហ្គ្រីណាដាមានទីតាំងនៅក្រៅចំណុចប៉ះពាល់នឹងព្យុះហារីខែន។

ការវិនិយោគក្នុងគម្រោង Hideaway៖

 • ទីតាំង Condominium ប្រភេទ ស្វីត បែបប្រណីត ចំនួន 45 ដោយមាន ការតុបតែងរួចរាល់ និងអាចដាក់ជួលបាន
 • ការវិនិយោគចាប់ផ្តើមក្នុងចំនួន USD 350,000 និងត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងតិច 3 ឆ្នាំ
 • មានទីតាំងស្ថិតនៅបន្ទាប់ពី សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត St. Georges ដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញលំដាប់ពិភពលោក និងចំណាយពេលធ្វើដំណើរ ត្រឹមតែ 15 នាទី ពីអាកាសយានដ្ឋាន
 • អត្រាជួល និងតម្រូវការកាន់កាប់ មានចំនួនខ្ពស់ជាប្រចាំឆ្នាំ
 • ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានទំនុកចិត្ត ជាមួយនឹងកំណត់ត្រាដែលមានការ ទទួលស្គាល់
 • ផ្តល់នូវផលចំណេញជាប្រចាំឆ្នាំ
 • មានការធានាលើការទិញត្រលប់មកវិញ
 • មានកម្មវិធីតំហែទាំ និងគ្រប់គ្រងការជួល

 

អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី៖

 • មានអាយុ លើសពី 18 ឆ្នាំ
 • មិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្ម
 • បំពេញលក្ខខណ្ឌពិនិត្យសុខភាព
 • ធ្វើការដាក់ពាក្យតាមរយ:ភ្នាក់ងារដែលមានការទទួលស្គាល់។

ដំណើរការ (3-4 ខែ)៖

 • ដាក់ឯកសារ និងគ្រប់ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំ ដែលត្រូវការ
 • ការបង់ប្រាក់កក់ ថ្លៃពាក្យស្នើសុំ និងថ្លៃត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:សម្បត្តិ
 • ការបញ្ចប់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:សម្បត្តិ
 • គណ:កម្មការផ្តល់សញ្ជាតិតាមរយ:ការវិនិយោគរបស់ហ្គ្រីណាដា នឹងធ្វើការងារណែនាំបន្តបន្ទាប់ទៅ រដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ
 • ការសម្រេចចិត្តនឹងអោយដឹង ក្នុងរវាង 60 ថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃដាក់ឯកសារជាផ្លូវការ
 • ធ្វើការផ្ញើរទឹកប្រាក់វិនិយោគទៅ ប្រទេសហ្គ្រីណាដា
 • ការទទួលបានសញ្ជាតិហ្គ្រីណាដា ក្នុងរយ:ពេលមួយខែ បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុម័តជា លាយលក្ខណ៍អក្សរ
 • បំពេញទម្រង់បែបបទកក់ប្រាក់ និងរក្សាទុក
 •   នៅពេលបានការអនុម័ត ត្រូវបង់ចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគដែលនៅសល់ ថ្លៃលិខិតឆ្លងដែន និងថ្លៃសេវារដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត
 • បន្ទាប់មក វិនិយោគិននឹងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រសញ្ជាតិ។