អត្ថប្រយោជន៍

 • ប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតក្នុងការរស់នៅក្នុងពិភពលោកនិងជាសមាជិកនៃប្រទេស G-7
 • ចក្រភពអង់គ្លេសមានភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ សង្គម និង​មានជាតិសាសន៍ជាច្រើនរស់នៅទីនេះ ដោយប្រទេសនេះតំណាងដោយសហគមន៍វប្បធម៌និងជាតិសាសន៍ដ៏ធំ
 • ការអប់រំកម្រិតខ្ពស់ជាមួយបណ្តាញទូលំទូលាយនៃសាលារៀនរដ្ឋ សាលាឯកជន សាកលវិទ្យាល័យនិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាជាង១៥០​
 • មានសេវាថែទាំសុខភាពមិនគិតថ្លៃល្អជាងគេបំផុតលើពិភពលោក
 • ជាផ្លូវនិងឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប
 • ទីក្រុងឡុងដ៍គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមិនអាចប្រកួតប្រជែងបាន
 • លិខិតឆ្លងដែនអង់គ្លេស គឺផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងអាចធ្វើដំណើរចល័តបានយ៉ាងងាយស្រួល

តម្រូវការនៃដាក់ពាក្យទូទៅ

ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានទិដ្ឋាការចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយះ Tier 1 (Investor) Visa​ អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ 2.000.000 ផោនហើយត្រូវតែបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវដូចខាងក្រោមៈ

 • បើកគណនីធនាគារនៅប្រទេសអង់គ្លេសឬគណនីវិនិយោគ
 • មានមូលនិធិវិនិយោគដែលត្រូវធ្វើនៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសអង់គ្លេសរយៈពេល 3 ខែមុនពេលដាក់ពាក្យ
 • អាចបង្ហាញថាលុយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំឬប្តីឬប្រពន្ធឬដៃគូអាជីវកម្ម
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវយកប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើជាផ្ទះបង្គលរបស់ខ្លួនហើយត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ 50% នៃពេលវេលារបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីរក្សាទិដ្ឋាការ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ ឆ្នាំ
 • មិនធ្លាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
 • អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវផ្តល់លទ្ធផលតេស្តរកមេរោគ
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចវិនិយោគចំនួនច្រើនជាងចំនួនវិនិយោគតម្រូវដើម្បីអាចធ្វើឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំ Indefinite Leave to Remain (សិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ ) នេះបានកាន់តែឆាប់រហ័ស

ការវិនិយោគ

អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវធ្វើការវិនិយោគ ១០០% នៃចំនួនដើមទុនដែលតម្រូវទៅក្នុង សញ្ញាបណ្ណរដ្ឋាភិបាល របស់ចក្រភពអង់គ្លេស ឫទៅក្នុងការបោះភាគហ៊ុន (មូលបត្រ) ឫការវិនិយោគលក្ខណ:កម្ចី ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីខាងផ្នែកជួញដូរនៅចក្រភពអង់គ្លេសផ្ទាល់

ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យស្នើរសុំ

 • ពាក្យសុំទិដ្ឋាការត្រូវតែដាក់ជូនស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសឬស្ថានកុងស៊ុលនៅជិតបំផុតដែលអ្នកស្នើសុំកំពុងរស់នៅ
 • នៅពេលទទួលបានជោគជ័យទិដ្ឋាការ 3 ឆ្នាំដំបូងនឹងត្រូវចេញជូន
 • ទិដ្ឋាការអាចត្រូវបានពន្យារពេលបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំដោយអ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវនៅរក្សាការវិនិយោគ
 • អាចធ្វើការដាក់ពាក្យយកសិទ្ធិរស់នៅពេលលេញ (Indefinite Leave to Remain or ILR) បន្ទាប់ពីបានបំពេញតាមតម្រូវការលក្ខខណ្ឌ ដោយយោងទៅតាមចំនួនវិនិយោគដូចខាងក្រោម៖
  • ការវិនិយោគចំនួន ២.០០០.០០០ ផោន នឹងអាចទទួលបានសិទ្ធ ILR នៅ ៥ ឆ្នាំក្រោយ
  • ការវិនិយោគចំនួន ៥.០០០.០០០ ផោន នឹងអាចទទួលបានសិទ្ធ ILR នៅ ៣ ឆ្នាំក្រោយ
  • ការវិនិយោគចំនួន ១០.០០០.០០០ ផោន នឹងអាចទទួលបានសិទ្ធ ILR នៅ ២ ឆ្នាំក្រោយ

FAQ

តើអ្វីជាទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកច្នៃប្រឌិតនៅ UK?

ទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកច្នៃប្រឌិតនៅ UK គឺជាកម្មវិធីវិនិយោគ ដើម្បីបានសិទ្ធិរស់នៅ។ កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នក ជំនួញដែលមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងគំនិតអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបាន។

អ្នកណាមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំ ទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកច្នៃប្រឌិតនៅ UK នេះ? ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានទិដ្ឋាការអ្នកច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះ អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការ ដែលមាន ដូចជា៖

ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានទិដ្ឋាការអ្នកច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះ អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការ ដែលមាន ដូចជា៖

 • មានគំនិតអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
 • មានការយល់ព្រមពីអង្គភាពដែលមានការអនុញ្ញាត។ អ្នកដាក់ពាក្យនឹងត្រូវដាក់ពាក្យសុំ និង ធានាការយល់ព្រមពីអ្នកឧបត្ថម្ភអាជីវកម្ម ដែលនឹងវាយតម្លៃគំនិតអាជីវកម្មរបស់អ្នកដាក់ពាក្យ សម្រាប់ភាពនៃការច្នៃប្រឌិត ស្ថិរភាព និងការធ្វើមាត្រដ្ឋានរបស់ពួកគេ។ ទំនក់ទំនងទៀងទាត់ ត្រូវតែរក្សាជាមួយនឹងសមាសភាពដែលបានយល់ព្រម នៅចន្លោះពេល 6, 12- និង 24 ខែ
 • ការវិនិយោគ 50,000 ផោនក្នុងអាជីវកម្មពីប្រភពស្របច្បាប់ណាមួយ
 • មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក
 • បំពេញលក្ខខណ្ឌភាសាអង់គ្លេស CEFR កំរិត B2
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែផ្តល់លិខិតថ្កោលទោស ដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេគ្មានការផ្តន្ទាទោស ព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវបានចេញក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែចុងក្រោយ។ និង
 • ផ្តល់លទ្ធផលតេស្តរកជំងឺរបេងដែលច្បាស់លាស់ ។
ទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកច្នៃប្រឌិតនៅ UK មានសុពលភាពរយ:ពេលប៉ុន្មាន?

ទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកច្នៃប្រឌិតនៅ UK មានសុពលភាពរយៈពេល 3 ឆ្នាំហើយអាចបន្តជាថ្មីក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ ទៀតដែលនឹងត្រូវបន្តការយល់ព្រមពីអង្គភាពដែលមានការអនុញ្ញាត។ អ្នកអាចមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យ សុំស្នាក់ នៅជាអចិន្រ្តៃយ៍ បន្ទាប់ពីស្នាក់នៅបាន 3 ឆ្នាំ។

តើមានតម្រូវការស្នាក់នៅសម្រាប់កម្មវិធីនេះដែរទេ?

មាន ដោយអ្នកដាក់ពាក្យតម្រូវអោយចំណាយពេលនៅអង់គ្លេស យ៉ាងតិច 270 ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ។

តើមានតម្រូវការអ្វីខ្លះ ដើម្បីបន្ត ទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកច្នៃប្រឌិតនៅ UK?

ដើម្បីបន្ត ទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកច្នៃប្រឌិតនៅ UK បន្ទាប់ពីរយៈពេល 3 ឆ្នាំដំបូង អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែ បន្តទទួល បានការយល់ព្រមពីអង្គភាពដែលមានការអនុញ្ញាត និងបំពេញតាម លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ការអនុវត្តអាជីវកម្ម អប្បបរមា។

តើអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការនេះអាចធ្វើការឬសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសបានទេ?

អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចធ្វើការសម្រាប់អាជីវកម្មដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យសុំទិដ្ឋាការហើយមិនអាចធ្វើការឱ្យអង្គភាពផ្សេងទៀតបានទេ។

តើអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការនេះអាចធ្វើការដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានទេ?

មិនបានទេ អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចរស់នៅនិងធ្វើការនៅចក្រភពអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ។

តើប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកដាក់ពាក្យនិងកូនមិនទាន់គ្រប់អាយុអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីទិដ្ឋាការនេះដែរឬទេ?

ត្រូវហើយប្តីឬប្រពន្ធ (ឬដៃគូជីវិត) និងកុមារដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ (រួមទាំងកូនចិញ្ចឹម) ដែលពឹងផ្អែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើអ្នកដាក់ពាក្យអាចត្រូវបានរាប់បញ្ចូលបាន។ សមាជិកក្នុងបន្ទុកទាំងនោះ អាចធ្វើការឬសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសបាន។

តើចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគអប្បបរមាមានចំនួនប៉ុន្មាន?

តម្រូវការផ្នែកច្បាប់អប្បបរមាគឺការវិនិយោគចំនួន 50,000 ផោនដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ អ្នក ដាក់ពាក្យសុំ ឬភាគីទីបី។

តើអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំរក្សាការវិនិយោគនៅចក្រភពអង់គ្លេសរយៈពេលប៉ុន្មាន?

ដើម្បីថែរក្សាទិដ្ឋាការ អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែរក្សាការវិនិយោគរហូតដល់ទទួលបានស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍។

តើអ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចធ្វើការវិនិយោគផ្សេងទៀតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីការវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ?

ត្រូវហើយអ្នកដាក់ពាក្យសុំមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការវិនិយោគបន្ថែមឬការទិញផ្សេងទៀតដូចជា អចលនទ្រព្យ។

តើអ្នកដាក់ពាក្យអាចលក់ការវិនិយោគបានទេ?

អ្នកដាក់ពាក្យសុំតែងតែមានសេរីភាពក្នុងការដករាល់ការវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅក្នុងចក្រភព អង់គ្លេសខណៈពេលដែលកាន់ទិដ្ឋាការអ្នកច្នៃប្រឌិត ប៉ុន្តែអ្នកដាក់ពាក្យសុំនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកនឹង បាត់បង់សិទ្ធិរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសព្រោះការវិនិយោគមិនត្រូវបានរក្សាទុកតទៅទៀតទេ។

នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្រ្តៃយ៍ ការវិនិយោគអាចត្រូវបានលក់ដោយសេរី។

តើនៅពេលណាអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអាចដាក់ពាក្យសុំស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បាន?

អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការអ្នកច្នៃប្រឌិតអង់គ្លេស (រាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក) មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំស្នាក់នៅ ជាអចិន្ត្រៃយ៍បន្ទាប់ពីរយៈពេល 3 ឆ្នាំប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាទទួលបាន ជោគជ័យជាពិសេសនោះបន្ទាប់ពី 5 ឆ្នាំប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេសមស្រប នឹងលក្ខណៈ ប្រតិបត្តិការអប្បបរមា។

តើអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅចក្រភពអង់គ្លេសអាចដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិនៅពេលណា?

អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីបានរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសយ៉ាងតិច ៥ ឆ្នាំហើយបានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍យ៉ាងតិច 1 ឆ្នាំ ដោយ ផ្អែកលើភាសានិងតម្រូវការផ្សេងទៀត។

តើចក្រភពអង់គ្លេសអនុញ្ញាតឱ្យមានសញ្ជាតិពីរដែរឬទេ?

ត្រូវហើយមិនមានការរឹតត្បិតលើសញ្ជាតិពីរ (ឬច្រើន) ទេ។

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។